Rzetelna Firma

Rzetelna Firma

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy,

że

firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe "MAWEX" Matwiejczuk Ewa, Ul. Rydla 21, 22-400 Zamość

w 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.2

 

Tytuł projektu : „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań”

Umowa o dofinansowanie nr 01/12-UDA.RPLU.01.02.00-06-065/12 z dnia 13.01.2014 roku

 

  1. W wyniku realizacji projektu zakupione zostały środki trwałe i oprogramowanie pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe i  ulepszone usługi :

1. Zagęszczanie gruntu - ulepszona

  1. Frezowanie gruntu lub asfaltu - nowa
  2. Kucie młotem pneumatycznym - nowa
  3. Kopanie rowów - ulepszona

5.Profilowanie skarp - nowa

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 2 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.